Notice: Undefined index: natuurlijkboeren|bc2c4ff2-2602-4fbc-9e1d-739934426b76 in /home/natuurlijkboer/domains/natuurlijkboeren.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 26
Hoeve AckerdijkIk probeer graag nieuwe dingen uit

Weidegang

Weidegang is het laten ‘maaien’ van het grasland door koeien.
Dit heeft vele voordelen. Het heeft een positief effect op de botanische samenstelling van het grasland en kent een lagere ammoniakemissie dan koeien die op stal staan. Daarnaast biedt koemest broedplaatsen voor wormen, die het strooisel verteren en de bodemstructuur in de bovenste bodemlaag verbeteren. Deze wormen zijn ook voedsel voor weidevogels en de insecten die op koemest afkomen zijn voedsel voor weidevogelkuikens. Bovendien is weidegang goed voor het welzijn van de koe. Tenslotte wordt weidegang door de samenleving gewaardeerd omdat een grazende koe in de wei een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap is.

Weidegangpremie
Binnen de moderne melkveehouderij in ons land is het echter niet vanzelfsprekend om de koeien van voorjaar tot najaar in de wei te laten lopen. Vanwege de vele voordelen wordt weidegang in Nederland wel gestimuleerd via een hogere melkprijs voor de boer. Boeren die meedoen krijgen een weidegangpremie op de melk. Zuivelondernemingen maken ook steeds meer producten op basis van weidemelk (consumptiemelk, kaas). Men spreekt van weidegang als de melkgevende koeien ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag kunnen grazen op een weide met voldoende grasaanbod.

Het beleid is succesvol: inmiddels is de tendens van een dalend aantal weidende koeien tot staan gebracht. Ruim 90 % van de melkveehouders in Zuid-Holland paste in 2016 weidegang toe in de bedrijfsvoering. Dat was 75% in 2006.

Meer informatie is onder ander beschikbaar op de volgende sites:
Stichtingweidegang
Nieuwe weiders
Weidemelk
Dossier Weidegang WUR


Downloads

Copyright © NMZH