Notice: Undefined index: natuurlijkboeren|14f43da2-051c-4090-b7e5-fa84164c741e in /home/natuurlijkboer/domains/natuurlijkboeren.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 26
Kaasboerderij NoorderlichtLandbouw is verweven met de natuur

Energie

Met eenvoudige maatregelen is energie en geld te besparen in de landbouw. Het loont de moeite om de vele mogelijkheden te bekijken op het gebied van verlichting, gebouwen en machines in het bedrijf. Tegelijkertijd zijn er ook mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Energiebesparing in de melkveehouderij
In de melkveehouderij is er veel energie te besparen bij het koelen en bewaren van de melk. Bijvoorbeeld door een voorkoeler toe te passen. Met een voorkoeler / warmtewisselaar wordt fors bespaard op koelkosten van de melk. Door terugwinning van koelwarmte (die anders aan de omgeving wordt afgestaan) wordt warm water verkregen van 40-50 graden. Dat water kan gebruikt worden als het is afgekoeld als drinkwater voor het melkvee, maar ook als reinigingswater.
Als het water gebruikt wordt als reinigingswater voor de melkinstallatie moet het wel verder opgewarmd worden in een boiler of geiser.

Verlichting vormt, naast de melkkoeling en warmwatervoorziening, een belangrijk deel van de energiekosten op het bedrijf. Het installeren van energiezuinige (LED)-lampen, slimme schakelaars (bewegingsmelders/tijdschakelaars) en het optimaal gebruik maken van daglicht in stallen zijn aan te raden.

Energiebesparing in de akkerbouw

De bewaring van akkerbouwgewassen kost veel energie. Energie bij bewaring is te besparen door bijvoorbeeld: het toerental van de ventilatoren terug te draaien naar bijvoorbeeld 80% van de volle capaciteit, niet te lang te ventileren en koelcellen goed te isoleren.

Energieproductie
Zelf duurzame energie opwekken kan o.a. door zonnepanelen, zonnecollectoren en windenergie.

Zonnepanelen (PV ofwel Photo-Voltatïsch) zetten zonlicht direct om in elektriciteit die meteen gebruikt kan worden door aangesloten apparaten. Het overschot kan teruggeleverd worden aan het net. Een zonnecollector is onderdeel van een zonnewarmtesysteem waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit is een ander proces dan bij zonnepanelen waar het zonnepaneel zonlicht omzet in elektriciteit.

De warmte die een zonnecollector opwekt kan gebruikt worden voor proceswarmte. Dit betekent het verwarmen van ruimtes of water wat een aanzienlijke besparing op het gasverbruik kan betekenen. Zonnepanelen en -collectoren worden breed toegepast, ook op kleinere landbouwbedrijven.

In Nederland is zo'n 4,5% van de elektriciteit afkomstig van windenergie. Kleinschalige windmolens zijn normaliter molens die op of in de directe nabijheid van het boerenerf gesitueerd kunnen worden. De huidige kleine windturbines hebben een te hoge aanschafprijs om met de stroomopbrengsten de investering terug te verdienen binnen een acceptabele tijd. In de nabije toekomst kan deze vorm van energieopwekking (financieel) interessant worden.

Lees verder op de site http://agroenergiek.nl/ waar ook fact sheets over de verschillende onderwerpen te vinden zijn.

Downloads

Welke lamp schijnt er straks in uw melkveestal? (Wageningen UR Livestock Research)

Zonnepanelen; zonnepanelen steeds interessanter (WUR)

Het is voor veel agrarische bedrijven de moeite waard om in zonnepanelen te investeren. Ook zonder subsidie. De prijs is afgelopen tijd sterk gedaald en de energieprijzen blijven naar verwachting stijgen. Panelen verdienen zich terug bij een jaarlijks energieverbruik tot ongeveer 60.000 kWh.

Energie en klimaat in de agrosectoren (RVO / WUR)

Copyright © NMZH