Blijf op de hoogte

Nieuws

Teleurstelling over Europese landbouwplannen

De Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans zou de Europese economie vergroenen. Helaas, dat geldt vooralsnog niet voor de landbouw. Het Europese landbouwbeleid, met een jaarlijks budget van 59 miljard euro, maakt vrijwel geen ruimte voor vergroening. Sterker nog: het voorgestelde nieuwe beleid zet in op verdere intensivering. Reden voor de gezamenlijke natuurorganisaties om Timmermans aan zijn mooie ambitie te herinneren.

Lees de open brief aan eurocommissaris Timmermans.

Gaan de boeren het landschap redden?

Een eerlijke prijs voor ons voedsel moet een aantrekkelijk landschap opleveren, vindt rijksadviseur Berno Strootman. Boeren kunnen daarin een centrale rol vervullen. "Immers, bijna alle Nederlandse landschappen zijn gemaakt door boeren en dat ging goed tot na de Tweede Wereldoorlog", zegt Strootman.

Lees het artikel van Onno Havermans in Trouw.

'Landbouw-nieuwe-stijl' in de Noordoostpolder

Biologisch melkveehouder Arjen Verschure is graan gaan malen van zijn eigen akkers. De opmaat voor zijn grootse plannen in de Noordoostpolder, waar hét ‘uithangbord voor de landbouw-nieuwe-stijl’ moet komen. Met één been in de stal, en het andere in de maatschappij, luidt Verschures credo. En graan, dat is veel meer dan veevoer!

Lees het artikel in Trouw

 

“Mijn mest brengt geld op”

Het nieuwe mestbeleid dat minister Schouten onlangs presenteerde, krijgt bij boerenorganisaties de handen niet bepaald op elkaar. Ze verwachten dat het onhaalbaar is en te duur. Volgens boer Jan Duijndam kan het wel degelijk anders, hij doet met zijn Hoeve Biesland in Delfgauw al twee decennia mee aan het landelijke project Boeren voor Natuur. “Mijn mest brengt geld op,” zegt hij.

Lees het interview met boer Duijndam

Duurzame landbouw is duur, maar rendeert

De Nederlandse landbouw kan binnen tien jaar verduurzamen, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Door een overgang naar biologische kringlooplandbouw zou de milieubelasting van de sector enorm verminderen en het stikstofprobleem zou helemaal worden opgelost, zo heeft onderzoeksbureau CE Delft berekend in opdracht van Milieudefensie. Daar hangen wel forse prijskaartjes aan: het hele plan van Milieudefensie kost 3,69 miljard euro per jaar.

Lees meer

Boer Mosselman gaat over naar biologisch

Cornelis Mosselman uit Ooltgensplaat schakelde over van traditionele landbouw naar biologisch. Hij verbouwt zijn gewassen in stroken van drie meter breed, met variatie in de gewassen die hij kweekt. Door de afwisseling van gewassen op het land, krijgen ziektes en plaagdieren veel minder kans. En omdat hij niet meer met machines over de grond rijdt, maar erlangs, blijft de bodem luchtig en kan het leven onder de grond zijn gang gaan. “Alles gaat beter omdat de grond nu zo mooi is:, zegt hij. “Het klaarmaken van het land, het zaaien en het schoffelen. Dat is heerlijk.”

Mosselman startte het afgelopen voorjaar. Dat was hard werken, vooral vanwege de droogte. Maar de eerste strook is inmiddels geoogst: haver met erwten, dat als krachtvoer wordt gegeven aan geiten van een biologische boer.

Lees het verhaal van Nadia Berkelder in het AD

Voedselveranderaars: de Food100 van 2020

Ieder jaar worden 6 tot 8 voedselveranderaars door de jury van de Food100 op het podium gehesen. Ook in 2020 is er een long list samengesteld van aanstormend talent en gevestigde leiders, die zich dagelijks hard maken voor een beter en duurzamer voedselsysteem. 

Onder de 100 foodhelden van 2020 vind je ondernemers, koks en zelfs een huisarts. En natuurlijk ook de nodige boeren! En ja, ook minister Carola Schouten krijgt deze lof toegezwaaid.

 

 

Bekijk de lijst en lees meer

Duurzame veehouderij? boer kan het niet alleen

Er is in Nederland toekomst voor de koe. Maar verduurzaming van de veehouderij vraagt wat van boeren, overheden én consumenten, schrijven Ingeborg de Wolf en Theun Vellinga in het NRC.

De twee onderzoekers van de afdeling Veehouderij en omgeving bij Wageningen Livestock Research (onderdeel van de Wageningse universiteit) bepleiten een integrale aanpak van de verduurzaming van de veehouderij. De boer is slechts een schakel in een landbouwvoedselsysteem, dat bestaat uit toeleverende bedrijven, ondersteunende diensten, verwerkers, supermarkten en ten slotte de consument, stellen De Wolf en Vellinga. Samen vormen zij een keten van onderlinge afhankelijkheden. 

De onderzoekers willen een brede maatschappelijke dialoog en een duidelijke regierol voor overheden. Het gaat immers om zaken van publiek belang: voedselzekerheid, voedselveiligheid en een goede en gezonde leefomgeving en economie.

Lees het opiniestuk

Klaver in plaats van toegevoegde stikstof

In de strijd tegen de stikstofuitstoot stelt de commissie-Remkes voor om het gebruik van kunstmest ‘uit te faseren’. Maar akkerbouw zónder stikstof uit mest te gebruiken, kan dat? Jazeker, toont onderzoek op de proefboerderij Kollummerwaard.

Want boeren die klaver door het gras mengen, hoeven minder stikstof in de vorm van mest toe te voegen en kunnen tóch voldoende veevoer van hun land oogsten.

Lees het verhaal over de kracht van klaver, opgetekend door journalist Rob Buiter voor dagblad Trouw.

‘Eet ook na de lockdown lokaal’

‘De coronacrisis verstoorde de wereldwijde voedselproductie, maar liet ook zien hoe het beter kan: met kortere voedselketens’, schrijven Barbara Baarsma, Drees Peter van den Bosch, Joris Lohman en Samuel Levie in het NRC. Maar blijven consumenten de weg naar streekproducenten vinden, ook nu het virus op zijn retour lijkt? Of gaan we terug naar ‘het oude normaal’?

Dat zou jammer zijn, vinden de auteurs, ‘want ‘de korte keten’ is veel méér dan voedselboxen als crisisinterventie. Het gaat om verse producten die niet of veel minder bewerkt zijn dan de producten in de supermarkt en dus gezonder zijn. De producten hebben minder kilometers afgelegd en kunnen daardoor een betere CO2-voetafdruk hebben.’

Lees het artikel.

Caring Farmers blijft groeien

De gangbare landbouw is volledig vastgelopen en veel te verwoestend voor de natuur. Tegelijk worden de duizenden (bio)boeren die dat willen veranderen, nauwelijks gehoord. Er is te weinig aandacht voor ze in de media en in de politiek. Dat vinden de boeren achter Caring Farmers, een nieuwe belangenbehartiger voor de kringlooplandbouw.

Kees Vermeer interviewde woordvoerder Hanneke van Ormondt voor zijn artikel op De Kortste Weg. "Het landbouwbeleid is decennialang hetzelfde geweest en is niet goed voor de boeren", zegt zij. "Steeds meer boeren sluiten zich dan ook aan bij Caring Farmers. Ik denk dat misschien wel de helft van alle boeren uiteindelijk met ons mee wil", aldus Hanneke. Het ledental is inmiddels gegroeid naar 150 en groeit nog steeds.

Rabobank: boeren moeten duurzamer produceren

Veel mensen kennen de cijfers achter ons voedsel, maar we blijven ervan schrikken: anno 2020 wordt zo’n 75 procent van ons geproduceerde voedsel geëxporteerd, terwijl tegelijkertijd de helft van ons consumentenvoedsel wordt geïmporteerd. Een gemiddelde hap heeft 30.000 kilometer afgelegd voor die op ons bord ligt. Ook voedsel dat op Nederlandse bodem is verbouwd, maakt vaak een lange omweg. In het buitenland wordt het bijvoorbeeld verwerkt tot hapklare producten die uiteindelijk weer belanden in de schappen van Nederlandse supermarkten. 

Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, wil hierin verandering aanbrengen. "Als we inzetten op korte ketens naast de internationale ketens, is de leveringszekerheid van ons voedsel uiteindelijk beter geborgd", zegt ze in het radiprogramma Vroege Vogels. Aangezien de Rabobank 85% van onze boeren financiert, is dit een hoopvolle ontwikkeling.

Lees het artikel en luister naar de podcast

Copyright © NMZH