Notice: Undefined index: natuurlijkboeren|bed6a336-f6fb-44a0-86ec-feba5753d3ec in /home/natuurlijkboer/domains/natuurlijkboeren.nl/public_html/s/frontendhandler.php on line 26
LandzichtWe willen samenwerken met de natuur

Bloeiende en kruidenrijke akkerranden

Bloeiende akkerranden zijn akkerranden die ingezaaid worden met granen en kruiden. Er zijn hierbij weinig bewerkingen nodig (alleen inzaaien en maaien). Ze kunnen verschillende functies hebben. Akkerranden spelen een rol in natuurlijke plaagbestrijding en daarmee het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Met name de beheersing van bladluizen blijkt effectief. Vanuit akkerranden kunnen spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen de populaties plaaginsecten in de gewassen onder de schadedrempel houden. Zo wordt het milieu gespaard en worden de kosten van insecticiden verminderd.
De akkerranden vergroten ook de biodiversiteit en beschermen bepaalde kwetsbare soorten. In combinatie met bestaande landschapselementen als hagen en houtwallen bieden akkerranden beschutting, voedsel en nestgelegenheid voor akkervogels en andere dieren. Voor (honing)bijen en hommels zijn akkerranden een welkome aanvulling aan nectar en stuifmeel. Dit kan indirect de bestuiving van landbouwgewassen verbeteren.
Een belangrijke functie van akkerranden is het verbeteren van de waterkwaliteit. Doordat de akkerrand een buffer vormt tussen de akker en het naastgelegen oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot), vindt er minder afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen plaats.
Tot slot zien bloeiende akkerranden er ook aantrekkelijkj uit. Voorbijgangers reageren vaak enthousiast. Vooral als ze weten dat de diverse bloemen een functie hebben. Zo bepalen de akkerranden ook de uitstraling van de landbouw naar de burgers toe.
De afgelopen jaren hebben veel akkerbouwers met bloeiende akkerranden gewerkt, waaronder in het landelijke akkerrandenproject Bloeiend Bedrijf, met zo’n 600 deelnemers. Lees hier de ervaringen van boeren in het project http://www.louisbolk.org/downloads/2965.pdf
Aanleg en onderhoud van akkerranden http://orgprints.org/30020/1/3039.pdf

Downloads

FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing

Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan de ondernemer - bij de juiste aanpak - veel voordeel aan hebben.

Aanleg en onderhoud van akkerranden (Louis Bolk Instituut)

Onkruid de baas blijven

Copyright © NMZH