Tuinbouwbedrijf F.J.J. de KoningNiet achterover leunen, maar doorontwikkelen

Tuinbouwbedrijf F.J.J. de Koning

Plaats
Voorne-Putten (Brielle, Tinte en Rockanje)
Soort bedrijf
biologisch-dynamisch glastuinbedrijf
Aantal hectare
11,5
Aantal koeien
-
Soort grond
-
Andere activiteiten
-
 
 


Frank de Koning heeft een modern biologisch-dynamisch glastuinbouwbedrijf met vier locaties in Brielle, Tinte en Rockanje. In de kassen van Frank worden in rotatie paprika’s, tomaten, komkommers en aubergines geteeld.

 

Frank is opgegroeid op de tuin; zijn vader teelde al komkommers. Na zijn studie aan de Hogere Tuinbouwschool heeft hij eerst vijf jaar als teeltadviseur gewerkt. Toen begon het toch te kriebelen om zelfstandig ondernemer te worden. Eerst met gangbare komkommers en trostomaten op steenwol, maar na een aantal jaar kwam het besef dat alle inspanning die hij deed niet de kwaliteit en de smaak en de prijs opleverde die hij wilde.

In die periode, eind jaren ’90, was er ook vanuit de overheid veel interesse voor biologische teelt. De beslissing om om te schakelen was toen voor Frank snel gemaakt en sinds 2000 is het bedrijf volledig biodynamisch. Inmiddels heeft Frank ook het Demeterkeurmerk en is hij eigenaar van het grootste biologisch-dynamische glastuinbouwbedrijf in Nederland.

 
Natuurinclusief

De bodem:
Eén van de vereisten voor biologische groenten telen is dat de planten in de aarde staan en niet op substraat. Logisch, vindt Frank: ‘Kwalitatief goede biologische producten telen lukt alleen in een omgeving waarin de biodiversiteit op orde is, waardoor zich sterke planten ontwikkelen die tegen een stootje kunnen. Een sterke plant is minder vatbaar voor schimmels en ziektes, waardoor ingrijpen door de teler veel minder nodig is. Alles begint dus bij de basis: de bodem.’

Niet kerende grondbewerking
Voorheen werd de bodem gefreesd, maar sinds een aantal jaren gebeurt dat niet meer. De bodem wordt zoveel mogelijk met rust gelaten. Om de planten in de kas van voldoende voedingsstoffen te voorzien, wordt de bodem in de winter, als de kas leeg is, met biologische compost verrijkt. De compost wordt ondergewerkt door de wormen en ander bodemleven. De bodem heeft een kruimige structuur met veel lucht en organische stof.

Sterke planten en natuurlijke vijanden
Weerbare, sterke planten kunnen meer hebben en zijn minder vatbaar voor ziektes, zodat gewasbestrijding nauwelijks nodig is. Het bedrijf heeft een relatief breed assortiment producten – gebaseerd op de vraag van de klant, maar ook om een evenwicht in de kas te bereiken. Aubergine is een hele goede gastheer voor diverse luisbestrijders en wordt daarom graag naast paprika geplant. De geur van tomaat schrikt bepaalde plagen van de paprika af. Op basis van dat soort ervaringen worden die drie gewassen in dezelfde kas gekweekt.

Mussen
Al jaren wonen kolonies mussen in de kassen, geheel vrijwillig. Frank is blij met ze, want ze eten onder andere de rupsen en pissebedden op. Als de mussen niet voldoen als rupsenopruimers is biologische gewasbestrijding een allerlaatste redmiddel. Want biologisch-dynamisch werken heeft als doel om een evenwichtig systeem te vormen waarin je niet ingrijpt.

Biodiversiteit ook buiten de kas
De stroken buiten de kassen zijn ingezaaid met inheemse bloemen. Deze bloemen trekken insecten aan die helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld luizen en witte vlieg. Er is ook een perceel beschikbaar gesteld aan de Honey Highway. Rondom de kassen zijn knotwilgen en fruitbomen geplant.

 
Interactie met de omgeving

Frank doet mee aan Kom in de kas, heeft een eigen verkooppunt en is ambassadeur van zijn bedrijfstak (wordt vaak gevraagd voor symposia).

 
Energie

De kassen worden verwarmd via warmtekrachtkoppeling. Het is de bedoeling dat in 2021 twee locaties op geothermie gaan draaien.

 
Innovatie en uitdagingen voor de toekomst

Jan Duijndam en Frank de Koning hebben een innovatief plan gemaakt waarin het de bedoeling is de kringlopen te sluiten: tweede keus producten van Frank gaan als veevoer naar de koeien van Jan Duijndam en Frank de Koning composteert de stalmest van Hoeve Biesland met zijn eigen groenafval.
Daarnaast zou Frank graag een wormenkwekerij te starten. De wormen produceren percolaat, die Frank aan water wil toevoegen om eendenkroos te kweken. Het eendenkroos kan dan weer dienen als meststof voor de planten. Hier is een POP3 aanvraag voor ingediend.
Frank is nog van plan een paddenpoel aan te leggen.

 

Facebook Frank de Koning


        
    


Copyright © NMZH