BI-JOVIRAGewoon doen wat nu haalbaar is

BI-JOVIRA

Plaats
Ooltgensplaat, Goeree Overflakkee
Soort bedrijf
Regeneratief akkerbouwbedrijf
Aantal hectare
55
Soort grond
lichte tot zware zavel
 
 


Vooruitboeren

Het akkerbouwbedrijf van Cornelis Mosselman kreeg ‘dankzij’ schaalvergrotingen, mechanisatie, kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te kampen met bodemverdichting, moeilijk bewerkbare grond, afnemende biodiversiteit en een eentonig landschap.
Cornelis kwam tot de conclusie dat op deze manier doorgaan niet is vol te houden. De bodem wordt kapotgemaakt en raakt uitgeput, waardoor het steeds meer zijn natuurlijke werking verliest. In die steeds moeilijker bewerkbare grond hebben de gewassen steeds minder ruimte om te groeien en weerstand op te bouwen. Dit zal op de lange termijn de opbrengsten verminderen en de teeltrisico’s vergroten. Bij Cornelis kwam het inzicht: Het roer moet écht om. Ik wil vooruitboeren.


Omschakelen

Tussen 2017 en 2022 ben ik omgeschakeld naar biologische akkerbouw. Er wordt niet meer met zware machines op de akkers gereden maar er wordt gebruik gemaakt van permanente rijpaden. Hierdoor wordt nog slechts 10% van de bodem bereden. Tussen deze rijpaden worden 7 verschillende gewassoorten in smalle stroken van 3 meter breed door elkaar geteeld. Zo is er nu een optimale vorm van strokenteelt.

Uiteraard wordt geen kunstmest gestrooid, gebruikt Cornelis geen chemische bestrijdingsmiddelen en is er sprake van Niet Kerende Grondbewerking. Alles om volop ruimte te bieden aan het bodemleven.
De manier waarop Cornelis Strokenteelt toepast is nog nooit eerder gerealiseerd. Daarom heeft BI-JOVIRA samen met Wageningen University & Research (WUR) een plan voor strokenteelt gemaakt.

Circa 55 ha. is nu in gebruik voor strokenteelt. Het doel van strokenteelt is om een robuuster teeltsysteem te creëren: minder verspreiding van ziekten en plagen en meer in stand houden van populaties natuurlijke vijanden. Er wordt nu vanaf de rijpaden rechtstreeks in de kisten gerooid – dat is innovatief.

 

Korte keten

Cornelis streeft naar zoveel mogelijk korte afzetketens, zodat hij weet wie de producten nuttigen en consumenten weten hoe hun voedsel (op een duurzame wijze) verbouwd wordt. Er wordt marktonderzoek verricht binnen de food- en horecabranche naar de landbouwproducten waar vraag naar is, zodat BI-JOVIRA aansluit op de behoefte vanuit de markt.
Daarbij wordt ook afgestemd wat er teelt-technisch mogelijk is op de boerderij.

 

Meedenken

Cornelis Mosselman bouwde de afgelopen jaren een flink netwerk op. Het ingrijpende proces van gangbare naar een volhoudbare vorm van akkerbouw doet Cornelis dus niet alleen. BI-JOVIRA maakt dankbaar gebruik van de kennis van anderen. Zoals van andere pioniers, landbouwdeskundigen, gemeenten, provincies en Wageningen University & Research. Wie mee wil meedenken over het omschakelingsproces en mogelijke afzetkanalen kan contact opnemen!

Er worden door Cornelis veel rondleidingen en presentaties gegeven over zijn drijfveer en werkwijze aan ambtenaren, boeren, studenten en vele andere geïnteresseerden. 

 
Meer informatie

Website BI-JOVIRA


        
    


Copyright © NMZH