Familie MulderHet zou zonde zijn als weidevogels verdwijnen, en daarom helpen we ze een handje

Familie Mulder

Plaats
Vlist Krimpenerwaard
Soort bedrijf
melkveebedrijf
Aantal hectare
80
Aantal koeien
120
Soort grond
veen
 
 


Hans, Linda en zoon Arjan Mulder hebben een melkveebedrijf in Vlist, aan de rand van de Krimpenerwaard.
Ze boeren op 60 ha pure veengrond en hebben 120 koeien (gemiddeld 8000 liter per koe). Het jongvee blijft één jaar op het bedrijf en wordt daarna opgefokt door de buurman. De koeien keren weer terug als ze ongeveer twee jaar zijn en moeten kalveren. Het draait op het bedrijf om de optimalisatie van de melkproductie én om natuurbeheer.

De pijlers waar het bedrijf op rust zijn: koeien, jongvee en de grond. Waarbij de gezondheid en de conditie van de koeien heel belangrijk is. Hoe zorg je ervoor dat de koeien niet te schraal worden. De koeien zijn veel buiten, krijgen veel structuurrijk voer en steeds minder krachtvoer.

Weidevogels
Mulder neemt allerlei beheermaatregelen om het de weidevogels naar de zin te maken: uitgesteld maaibeheer; slootkant beheer; extensief beweiden; last minute beheer (een aanvullende vergoeding voor later maaien omdat er veel kuikens op het land zijn); mozaiekbeheer en legselbeheer.
Voor Mulder een vanzelfsprekendheid. ‘Het past prima in mijn bedrijfsvoering, dus waarom zou ik het niet doen?’
Hans houdt veel rekening met de nesten van de weidevogels. Hij maait er om heen of maait zijn land later, zodat de vogels in alle rust hun eieren uit kunnen broeden. Ook zijn er ruige, bemeste stukken die de vogels voldoende voedsel verschaffen.  Verder legt hij vlotjes in de sloten waarop zwarte sterns hun nest kunnen bouwen. 
Het resultaat mag er zijn: er leven krakeend, slobeend, zwarte stern, tureluur, kievit, grutto, scholekster en kuifeend op zijn land.

‘Weidevogels hóren bij het boerenland. Het zou zonde zijn als ze verdwijnen, en daarom helpen we ze een handje.’

Weidevogelboer van het Jaar
In 2016 won Hans Mulder de eerste Kristallen Kievit, een wisseltrofee voor de ‘Weidevogelboer van het Jaar’ in de Krimpenerwaard. De familie Mulder is boer én weidewachter ineen. Het familiebedrijf zoekt, vindt en beschermt zelf zijn nesten, met hulp van hun kinderen.

Toekomst?
Aan een ander afzetkanaal is nog nooit gedacht. Dat zou echter wel kunnen. De familie doet meer dan nodig (weidevogelbeheer, weidegang) en ziet dat niet terug in de melkprijs. Het zou mooi zijn als die elementen ook terugkomen bij de verwaarding van hun melk.
Er wordt op het bedrijf veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Er is overal led-verlichting en er is fors geïnvesteerd in een innovatieve melktank met warmteterugwinning en melkinstallatie.

De familie Mulder heeft een vergunning aangevraagd voor een buitenschoolse opvang op het bedrijf. Een groep kinderen op de boerderij opvangen, ze in contact met de natuur te brengen en ze kennis te laten maken met het buitenleven is een ideaal.

Interactie met de omgeving
De familie Mulder voelt een verantwoordelijkheid naar de samenleving. Mensen uit de buurt zijn welkom op het erf. In de toekomst willen ze meer mensen naar het bedrijf laten komen. Ze gaan ook graag met die mensen in gesprek.


        
    


Copyright © NMZH