Melkveebedrijf GravesteynBiologische bedrijfsvoering vereist een zelfredzame koe

Melkveebedrijf Gravesteyn

Plaats
Oude Leede (gemeente Pijnacker Nootdorp)
Soort bedrijf
biologisch melkveebedrijf
Aantal hectare
33 ha eigen grond, 13 ha pacht Natuurmonumenten, 3 ha particuliere pacht
Aantal koeien
45 melkkoeien, 25 jongvee
Soort grond
Venige klei
Andere activiteiten
Educatieboerderij, Rustpunt
 
 


Dirk en Isabella Gravesteyn zijn de vierde generatie melkveehouders op deze locatie in Oude Leede. Vanaf 1 november 2017 is het bedrijf biologisch. Dirk en Isabella hebben gekozen voor de omschakeling naar biologisch omdat het een in de toekomst een duurzamere bedrijfsvoering voor de kinderen brengt. Bovendien was de stap naar biologisch in 2016 niet groot. De melk wordt geleverd aan Campina.

Het melkveebedrijf ligt pal aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Achter de stal loopt een fietspad dat erf en weilanden van elkaar scheidt. De skylines van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn goed te zien vanaf het bedrijf. Het nieuwe gebouw van het Europees Octrooi Bureau kun je niet missen.

 
Koeien

Typerend voor het bedrijf is het bonte gezelschap koeien. Een mengelmoes van Brown Swiss, Zweeds roodbont, Fleckvieh, Witrik en ook een enkele MRIJ (Maas, Rijn, Ijssel). Dirk is ervan overtuigd dat de biologische bedrijfsvoering een zelfredzame koe vereist. Zijn koeien zijn sterk, gezond en de veearts doet het bedrijf niet vaak aan. Het bedrijf zit op gemiddeld 1,3 koe per hectare.

Dirk ‘voert geen kalveren’, dat wil zeggen dat hij de kalveren bij de koeien laat drinken. Hij gruwt van de plastic kalverhokken die hij op boerenerven ziet. Alle kalveren staan bij elkaar in een hok met stro te wachten totdat de twee eerste koeien uit het land komen. Deze twee koeien worden leeggedronken door de kalveren. Dirk vindt dat dit zo hoort.
Helaas kunnen niet alle kalveren worden aangehouden. Een flink aantal verlaat na twee weken het bedrijf naar een reguliere kalvermesterij, omdat er onvoldoende biologische bedrijven zijn. Dat is een lek in het systeem. Dirk zou graag de jonge dieren zelf opfokken op natuurland in de buurt – een wens voor de toekomst.

 
Weidevogelbeheer

De bedrijfsvoering is aangepast op de weidevogelstand. Er zitten grutto’s, tureluurs, kieviten en graspiepers op het land. Een groot deel van het land valt binnen het beheer van agrarische natuurvereniging Vockestaert waarbij het graslandbeheer aangepast wordt aan de aanwezige broedvogels maar ook het beheer aantrekkelijk gemaakt wordt voor hervestiging van broedvogels. In de praktijk is er een vast perceel van 2 hectare weiland dat altijd pas na 1 juni wordt gemaaid. Daaromheen wordt elk jaar gekeken waar de nesten precies liggen en blijven hectares staan om de vogels de rust te geven om hun legsels uit te broeden en de jongen een goede start te geven. Er wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers.

 
Contact met de omgeving

Met de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering kwamen Dirk en Isabella grond tekort. Ze bedachten een oplossing door natuurlijke graslanden van Natuurmonumenten te pachten. Er mag geen mest heen gebracht worden anders dan door de koe zelf. Hier wordt een groot deel van het jongvee geweid. Deze percelen bevallen goed, niet in de laatste plaats door de grote betrokkenheid van de bewoners die in de buurt wonen. Zij hebben zicht op het vee en houden ze in de gaten. Via een Whatss App groep houden omwonenden en boer elkaar op de hoogte.

 

Het bedrijf doet mee aan diverse open dagen en hebben een zogenaamd Rustpunt. Rustpunt Gravesteyn valt onder de vlag van Stichting Rustpunt die zorgt voor een eenduidige uitstraling, bewaking van kwaliteit en vindbaarheid via fietsroute kaarten en de Rustpunt-zoek-app. Een Rustpunt is een onbediend terras voor een tussenstop tijdens een wandeling of fietstocht. De bezoeker kan er terecht voor koffie, thee, limonade, koek, soep, ijs. Daarnaast is er een mogelijkheid om bij de koeien en de kalfjes te kijken en in de konijnenschuur te gluren.
Boerderij Gravesteyn doet ook mee aan adopteer een koe.

 
Educatieboer

Op het bedrijf worden schoolklassen ontvangen uit de omliggende gemeenten. Dat is leuk en een goede bijverdienste. In de loop van 2019 hopen Dirk en Isabella nog een verwarmde ontvangstruimte aan te leggen zodat ze jaarrond groepen kunnen ontvangen. Ze zijn gecertificeerd educatieboerderij via Stichting Boerderij Educatie Nederland.

 
Nevenwerkzaamheden

Naast het melkveebedrijf met educatie werken Isabella en Dirk ook nog buiten het bedrijf. Isabella werkt 16 uur per week op de administratie van een uitzendbureau en Dirk verricht twee a drie dagen per week loonwerk/aanneemwerk voor particulieren en aannemers.


www.melkveebedrijfgravesteyn.nl
facebook melkveebedrijf Gravesteyn

 


        
    


Copyright © NMZH