AgendaWat is er te doen?

Agenda

16Oct

Een verrassende nieuwe kijk op de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw

Op woensdag 16 oktober organiseert de WAV ( Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ) een wereldvoedselavond met als thema:
EEN VERRASSENDE NIEUWE KIJK OP DE DUURZAAMHEID VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUW

Spreker Meino Smit is akkerbouwer in Drenthe en wetenschapper. Vorig jaar promoveerde hij in Wageningen op een onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw van 1950 tot 2015. Daaruit blijkt dat in die periode de duurzaamheid sterk afnam. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Daarbij zijn de opbrengsten minder gestegen dan de input van de hulpmiddelen.

De gevolgen zijn hogere maatschappelijke kosten door milieuvervuiling, afname biodiversiteit en aantasting landschap. Boeren vinden dat ze voor deze zaken meer en meer in het strafbankje geplaatst worden door de overheid en de media. Ze kwamen daarvoor in actie op 1 oktober in Den Haag. Die onvrede is goed te begrijpen maar is zij ook geheel terecht?

De overheid kan namelijk niets doen als de mensen in het land er niet achter staan. Meer en meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde. Zij veranderen hun leefpatroon. Ze kopen meer lokale en/of biologische producten.

De groep vegetariërs wordt elk jaar groter. Vliegschaamte, landschapspijn, deelauto en ontspullen zijn nieuwe Nederlands woorden. Burgers nemen een elektrische auto en investeren alleen of in coöperatief verband in zonnepanelen.

Het lijkt de WAV daarom goed om als agrariërs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de verbinding te zoeken met burgers in de streek. Om samen te kijken naar waar de verbinding verloren is gegaan en hoe we die kunnen herstellen.
Het is een bekend gegeven dat 25 jaar geleden Den Haneker ontstond doordat er plannen waren bij de provincie Zuid Holland voor aankoop van boerenland voor natuurontwikkeling. De oprichters van Den Haneker waren van mening dat natuur ook geïntegreerd kan worden op het boerenbedrijf en maakten samen met bewoners van de streek daarvoor een plan.

Voor nu zou het ook goed kunnen werken om als burgers en boeren te praten over een schetsontwerp voor de agrarische bedrijven in onze streek in bijvoorbeeld 2040. En daar gezamenlijk aan gaan werken.

Komt allen op 16 oktober 20.00 uur naar de landbouwschool in Ottoland. Meino Smit geeft vanuit zijn onderzoek aan hoe een lage input kringlooplandbouw in Nederland in 2040 eruit ziet die voldoende voedsel produceert, voldoet aan de akkoorden van Parijs en daardoor duurzaam is. Laat je daardoor inspireren en denk mee over de toekomstige landbouw.

05Nov

Bijeenkomst over Verdienmodellen

In de zomer organiseerden we een eerste zeer goed bezochte themabijeenkomst over kruidenrijk grasland.

Met veel plezier nodigen we je uit voor de tweede bijeenkomst die NMZH samen met De Groene Motor organiseert met als thema

Verdienmodellen


Datum: 5 november 2019
Tijd: inloop vanaf 19.30, start 20.00, einde 22.00 uur

Na een welkomstwoord van gespreksleider Theo Vogelzang, zal Nico Polman (Senior economic researcher van Wageningen University & Research) een inleiding houden. Nico is auteur van Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (april 2019)

Jan Duijndam zal op de inleiding reflecteren en daarna is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van praktijkervaringen en discussie.

Wij hopen op je komst. Aanmelden en informatie: Fleur Norbruis f.norbruis@milieufederatie.nl en 070-3040114.

27Nov

landelijke dag 'kennis zaaien voor de patrijs

De patrijs verdwijnt in snel tempo uit grote delen van ons land. Dat kunnen we niet laten gebeuren! Gelukkig weten we steeds beter wat we moeten doen om deze prachtige soort te behouden.

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Vogelbescherming Nederland daarom de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’. Bijgevoegd vindt u het voorlopige programma. Het wordt een inspirerende dag voor iedereen die betrokken is – of wil worden - bij de bescherming van patrijzen.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Aanmelden via deze link. Mogelijkheid tot inschrijving voor de workshops volgt op een later moment.

 

Copyright © NMZH