Familie MulderHet zou zonde zijn als weidevogels verdwijnen, en daarom helpen we ze een handje
Kruidenrijke graslanden Boerenlandvogelbeheer Weidegang Waterbeheer Bloeiende akkerranden Samenwerking Verdienmodel Landschapselementen Erfinrichting Duurzaam bodembeheer Energie Vruchtwisseling

Homepage

Natuurinclusieve landbouw is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een aantrekkelijker landschap. Deze manier van landbouw bedrijven is van belang voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de langere termijn.

NMZH vertelt graag de verhalen van enthousiaste boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen. Daarnaast delen we relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten.
Ons doel is boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers te inspireren en ondersteunen in Zuid-Holland om met natuurinclusieve maatregelen aan de slag te gaan, zodat de ontwikkeling van de duurzame landbouw een vlucht neemt in onze provincie.


Natuurlijk boeren, wel zo natuurlijk!

Agenda

08Apr

Cursus bodembiologie en weidevogels

Op 8 en 24 april (10.00 tot 15.00 uur) geeft René Jochems een tweedaagse cursus bodembiologie in Midden-Delfland. 

locatie: De Koe in Schipluiden.

De cursus geeft een andere kijk op de bodem en bemesting. Er wordt ingegaan op het onstaan van ziekten en plagen, het vergroten van bodem efficientie en toepasbare bodembiologie.

De cursus is met name interessant voor agrariers, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. De kosten bedragen 125 euro.

Meer informatie is verkrijgbaar via roel@boerderij-landlust.nl. Hier kunt u zich ook opgeven.

15Apr

De Nieuwe Groene Revolutie, Van voedselland naar voorbeeldland

Van voedselland naar voorbeeldland
Wat betekent de transitie naar kringlooplandbouw voor onze internationale voedsellandpositie?

Als het gaat om voedsel, en de manier waarop we ons voedsel produceren, kijkt de hele wereld naar Nederland. Niet alleen zijn we het tweede exportland ter wereld, maar we zijn ook nummer 1 als het gaat om technologische innovatie om nog efficiënter ons voedsel te verbouwen. Maar de transitie naar kringlooplandbouw, betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw. Wat betekent dit voor de Nederlandse agrarische sector? Wat moet er gebeuren en wat betekent dit voor onze exportpositie? Valt dit wel te rijmen met kringlooplandbouw? In deze afsluitende editie van De Nieuwe Groene Revolutie, kijken we naar wat kringlooplandbouw betekent voor zowel Nederland, als voor onze internationale positie als voedselland.

Meer informatie over de sprekers en het programma en aanmelden

Nieuws

Buijtenland van Rhoon presenteert jaarplan 2019

De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon heeft een jaarplan voor 2019 opgesteld.

In dit eerste jaarplan geeft de coöperatie een inschatting van de onderdelen van het streefbeeld die in het komende jaar kunnen worden uitgevoerd.
De leden doen dat zo veel mogelijk zelf in opdracht van de coöperatie. Het jaarplan is ook gebruikt om het benodigd budget bij de provincie Zuid-Holland aan te kunnen vragen.

Zo gaat de coöperatie in 2019 aan de slag met het aanleggen en onderhouden van natuurlijke akkerranden. Bij de realisatie van de Rhoonse stort wordt komend jaar een weidevogelgrasland van 6 hectare aangelegd samen met het grootste deel van de geplande plasdrassloten en sloten met flauwe oevers in de Zegenpolder.

Komend jaar wordt er in het gebied 3,5 hectare als kruidenrijk grasland ingericht. Er zal 12,5 hectare aan weilanden verschraald worden. Verder komt er nog een vogelakker van 4,8 hectare in de Molenpolder en zal er in totaal 83 hectare grond beschikbaar komen voor verpachting voor natuurvriendelijke akkerbouw. Om alle plannen te kunnen realiseren, schakelt de coöperatie in 2019 externe expertise in.

Het volledige jaarplan 2019 is te vinden op de website van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.

bron: Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, 08/01/19

Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw

Minister Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'
Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.
Bron: Rijksoverheid
Persbericht

Copyright © NMZH