Boerderij Buiten VerwachtingIk zou niet aan landbouw zijn begonnen als het op de industriële manier zou moeten
Kruidenrijke graslanden Boerenlandvogelbeheer Weidegang Waterbeheer Bloeiende akkerranden Samenwerking Verdienmodel Landschapselementen Erfinrichting Duurzaam bodembeheer Energie Vruchtwisseling

Homepage

Natuurinclusieve landbouw is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een aantrekkelijker landschap. Deze manier van landbouw bedrijven is van belang voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de langere termijn.

NMZH vertelt graag de verhalen van enthousiaste boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen. Daarnaast delen we relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten.
Ons doel is boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers te inspireren en ondersteunen in Zuid-Holland om met natuurinclusieve maatregelen aan de slag te gaan, zodat de ontwikkeling van de duurzame landbouw een vlucht neemt in onze provincie.


Natuurlijk boeren, wel zo natuurlijk!

Agenda

27Nov

landelijke dag 'kennis zaaien voor de patrijs

De patrijs verdwijnt in snel tempo uit grote delen van ons land. Dat kunnen we niet laten gebeuren! Gelukkig weten we steeds beter wat we moeten doen om deze prachtige soort te behouden.

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Vogelbescherming Nederland daarom de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’. Bijgevoegd vindt u het voorlopige programma. Het wordt een inspirerende dag voor iedereen die betrokken is – of wil worden - bij de bescherming van patrijzen.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Aanmelden via deze link. Mogelijkheid tot inschrijving voor de workshops volgt op een later moment.

 

Nieuws

Toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw

De roep vanuit de maatschappij om een andere, meer duurzame landbouw groeit. Met een meer natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw die natuur als partner beschouwt, kun je werken aan herstel van biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw is in feite boeren met biodiveristeit, zo is te lezen in het rapport over toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw van de Wageningen Universiteit. Op steeds meer plekken in Nederland willen diverse partijen ermee aan de slag. In verschillende provincies lopen momenteel actieplannen, regio-deals of living labs voor natuurinclusieve landbouw.

Roel van Buuren genomineerd als beste graslandboer 2019!

Onze Natuurlijk boeren boer Roel van Buuren is genomineerd als beste graslandboer 2019!

En dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk

Het jerseykoppel van Roel van Buuren krijgt in het weideseizoen twee keer per dag een nieuwe strip gras en produceert meer dan 90 procent van de melk uit eigengeteeld gras. Het krachtvoerverbruik ligt op een spaarzame 6 kilo per 100 kilo melk. ‘Vier jaar geleden werden we nog voor gek versleten, maar inmiddels komen er al excursies om te kijken hoe wij kruiden in bestaand grasland hebben geïntegreerd.’

Bron: Veeteelt.nl

Lees het hele artikel

Copyright © NMZH