Kaasboerderij De VierhuizenIk ga graag in gesprek met kritische meedenkers
Kruidenrijke graslanden Boerenlandvogelbeheer Weidegang Waterbeheer Bloeiende akkerranden Samenwerking Verdienmodel Landschapselementen Erfinrichting Duurzaam bodembeheer Energie Vruchtwisseling

Homepage

Natuurinclusieve landbouw is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving. Met als resultaat: meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een aantrekkelijker landschap. Deze manier van landbouw bedrijven is van belang voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de langere termijn.

NMZH vertelt graag de verhalen van enthousiaste boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen. Daarnaast delen we relevante rapporten, artikelen en nieuwsberichten.
Ons doel is boeren, agrarische collectieven en vrijwilligers te inspireren en ondersteunen in Zuid-Holland om met natuurinclusieve maatregelen aan de slag te gaan, zodat de ontwikkeling van de duurzame landbouw een vlucht neemt in onze provincie.


Natuurlijk boeren, wel zo natuurlijk!

Agenda

27Nov

landelijke dag 'kennis zaaien voor de patrijs

De patrijs verdwijnt in snel tempo uit grote delen van ons land. Dat kunnen we niet laten gebeuren! Gelukkig weten we steeds beter wat we moeten doen om deze prachtige soort te behouden.

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Vogelbescherming Nederland daarom de landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’. Bijgevoegd vindt u het voorlopige programma. Het wordt een inspirerende dag voor iedereen die betrokken is – of wil worden - bij de bescherming van patrijzen.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Aanmelden via deze link. Mogelijkheid tot inschrijving voor de workshops volgt op een later moment.

 

28Nov

Themabijeenkomst Boeren op hoog water

In de komende maanden organiseren we ook diverse themabijeenkomsten op basis van kennisvragen uit het veld.

Met veel plezier nodigen we je uit voor de derde bijeenkomst die NMZH samen met De Groene Motor organiseert in de Krimpenerwaard in Gouderak, op het bedrijf van Piet en Marja Blanken.
Het thema van deze bijeenkomst is

Boeren op hoog water

Datum: 28 november 2019
Tijd: inloop vanaf 19.30, start 20.00, einde 22.00 uur
Locatie: De Appelgaard
Kattendijk 139
2831AC Gouderak

Na een welkomstwoord van gespreksleider Theo Vogelzang, zal Jan Strijker (Beleidsmedewerker Waterbeheer en Veenweide bodemdaling bij de Provincie Zuid-Holland) een inleiding houden.

Hij zal ingaan op het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de bodemdaling in de veenweidegebieden van de provincie. Daarbij gaat hij specifiek in op het project ‘Boeren op hoog water’ dat onlangs is gestart in het kader van de Regiodeal Bodemdaling in het Groene Hart.

Piet Blanken zal op de inleiding reflecteren. Eind 2018 ondertekende Piet een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland waarmee hij aangaf aan de slag te gaan als natuurboer in het natuurgebied van de Krimpenerwaard.

Piet Blanken is al jaren bezig om als agrarisch ondernemer nieuwe wegen in te slaan. Ook door deel te nemen aan de Proeftuin Krimpenerwaard, o.a. met het telen van nieuwe 'natte gewassen', zoals lisdodden.

Na de bijdragen van Jan Strijker en Piet Blanken is er volop ruimte voor het stellen van vragen, het delen van praktijkervaringen en discussie.


Wij hopen op je komst. Aanmelden kan via het aanmeldformulier

Meer informatie bij Fleur Norbruis f.norbruis@milieufederatie.nl

 


Nieuws

Boer zoekt kennis over natuurinclusieve landbouw

Boeren en tuinders hebben behoefte aan kennis over natuurinclusieve landbouw op internet. Ook horen ze graag ervaringen van andere boeren en bedrijfsadviseurs. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en Aequator Groen & Ruimte.

Lees het hele artikel van Nieuwe Oogst

Toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw

De roep vanuit de maatschappij om een andere, meer duurzame landbouw groeit. Met een meer natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw die natuur als partner beschouwt, kun je werken aan herstel van biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw is in feite boeren met biodiveristeit, zo is te lezen in het rapport over toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw van de Wageningen Universiteit. Op steeds meer plekken in Nederland willen diverse partijen ermee aan de slag. In verschillende provincies lopen momenteel actieplannen, regio-deals of living labs voor natuurinclusieve landbouw.

Copyright © NMZH