Drenthe financiert duurzame boeren in pilot

8/1/2020

Drenthe geeft het goede voorbeeld. Men realiseert zich dat (intensieve) landbouw mede de oorzaak is van het grote verlies aan biodiversiteit, maar dat (duurzame) landbouw tegelijk een deel van de oplossing kan zijn. Daarbij: de landbouw lijdt zelf óók onder het gebrek aan biodiversiteit. Er loopt nu een pilot, waarbij boeren – via een stapeling aan financieringen – kunnen worden beloond voor hun goede prestaties. De pilot is gelieerd aan het Deltaplan biodiversiteitsherstel.

In het Deltaplan biodiversiteitsherstel hebben kennisinstituten, bedrijven, banken en natuur- en milieuorganisaties een coalitie gevormd. Zij stelden vijf succesfactoren op om in 2030 significante stappen te hebben gemaakt in de biodiversiteit: draagvlak en gedeelde waarden, stimulerende en coherente wet- en regelgeving, nieuwe kennis en innovatie, gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio en het realiseren van nieuwe verdienmodellen.

Eén concrete stap is al gezet: de biodiversiteitsmonitor die de scores weergeeft in diverse aspecten van duurzaamheid, en beloont. Met een duurzaam plan kun je als landbouwbedrijf financieel worden ondersteund. Melkveebedrijf Riedstra en Hoving is het eerste bedrijf dat in deze pilot financiering ontving. De website van Duurzaam bedrijfsleven schreef er een artikel over.

 

Meer over het Drentse project

 


        
    


Copyright © NMZH